Doktorgrad i christian rådgivning og åndelig vejledning

International University For Graduate Studies - IUGS

Studiebeskrivelse

Læs den officielle beskrivelse

Doktorgrad i christian rådgivning og åndelig vejledning

International University For Graduate Studies - IUGS

FILOSOFI

Den primære opgave uddannelserne i Christian Rådgivning og åndelig vejledning kursusaktiviteter er:

 • At udvikle kompetente, kritiske korrekturlæsere og velinformerede forskere, professorer og klinikere;
 • For at styrke og fremme en samlet grundlag for at undervise, forske og øve Christian Rådgivning og åndelig vejledning;
 • At fremme systemer, der respekterer mangfoldigheden af ​​klient befolkningsgrupper samt tilgange til forskning, undervisning og klinisk praksis;
 • For at fremme akademisk litteratur på området ved at fremme forskningsresultater og analyser, forskning og kliniske etik, undervisning og klinisk effektivitet, særlige befolkningsgrupper, evidensbaseret praksis, og psykiske problemer;
 • At indpode ekspertise og kritisk tænkning inden for området.

Outcomes

Studerende skal demonstrere følgende før eksamen:

 • EN. Omfattende viden om Christian Rådgivning eller åndelig vejledning klinisk teori og praksis via litteraturgennemgang, bibliografi, og udvikling af en kommenteret skitse til den afhandling eller projekt;
 1. Indgående kendskab til forskningsmetoder via formulering af en kristen Rådgivning eller åndelig vejledning forskningsspørgsmål, og udvælgelsen af ​​et egnet middel til indsamling og analyse af data;
 2. <li>   Veludviklet kritisk t&aelig;nkning, herunder analyse og syntese, herunder tilgange i bevidsthed og fordele ved kvalitative og kvantitative forskningsmetoder;</li>
  <li> Postgraduate-niveau skriftlige og mundtlige kommunikationsevner;</li>
  <li>   Nem med diskurs om emnet via afhandling forsvar eller mundtlig eksamen og n&aring;r det er passende ved rundbordssamtaler med kammerater og fakultet;</li> 
  <li>   Mindst 85% beherskelse af unders&oslash;gelse materialer og evne til at deltage i analysen af &#8203;&#8203;forskningsartikler og at oms&aelig;tte disse artikler i komponenter i klinisk praksis.</li>
  

For Christian Rådgivning:
 1. Evne til effektivt at udnytte veldokumenterede psykologiske og god klinisk praksis samt åndelige ressourcer til healing og vækst;
 2. <li>   Mulighed for at bev&aelig;ge sig ud over den typiske "sygdom model" ved at give psykologisk lyd terapi, der genkender en kundes &aring;ndelig dimension;</li>
  <li>   Mulighed for at integrere teologi og andre tro-tradition viden, &aring;ndelighed, ressourcer trossamfund, de adf&aelig;rdsm&aelig;ssige videnskaber, og systemisk teori.</li>   
  

For Spiritual Direction:
 1. En integreret spiritualitet funderet i selvbevidsthed og engagement med moderne kultur, såvel som med klassiske og moderne ressourcer i den kristne tradition;
 2. <li>   Spiritualitet l&aelig;sef&aelig;rdigheder funderet i bibelske, teologiske og psykologiske kompetencer; spiritualitet praksis gennem personlig engagement omkring &aring;ndelige temaer;</li>
  <li>   Professionelle f&aelig;rdigheder i &aring;ndelig retning;</li>
  

Indhold

 • IUGS tilbyder følgende Grader i Christian Rådgivning eller åndelig vejledning:
 1. Master of Arts (MA);
 2. <li>  Master of Science (MSc);</li>
  <li>  Doctor of Psychology (PsyD);</li>
  <li>  Doctor of Philosophy (ph.d.).</li>
  

Den MSc og PsyD Project er orienteret mod praktisk anvendelse i et udvalgt område af Christian Rådgivning eller åndelig vejledning og har tendens til at involvere mere primær forskning.
Specialet og ph.d.-afhandling tendens til at v&aelig;re teoretisk og involverer mere sekund&aelig;r derefter prim&aelig;r forskning i det valgte omr&aring;de af Christian R&aring;dgivning eller &aring;ndelig vejledning.
Den studerendes portef&oslash;lje og udskrifter unders&oslash;ges af dekanen efter dr&oslash;ftelse med den studerende til at bestemme hans eller hendes m&aring;l. Maksimalt 27 (for masterstuderende) eller 66 (for ph.d.-studerende) kreditter af avanceret st&aring;ende vil blive godkendt efter denne proces.
Dom&aelig;ner der indg&aring;r i disse kreditter som vurderet og godkendt af Dekanen for Det Naturvidenskabelige Christian R&aring;dgivning eller &aring;ndelig vejledning, der kan accepteres til avanceret stranding omfatter, men er ikke begr&aelig;nset til, f&oslash;lgende:<ol><li> For Christian R&aring;dgivning:</li></ol><ul><li> Teorier om personlighed og personlighed udvikling;</li>
<li> Interpersonelle relationer;</li>
<li> &AElig;gteskab og familie dynamik;</li>
<li> Gruppe dynamik;</li>
<li> Personlighed og kultur;</li>
<li> psykopatologi;</li>
<li>  Psykologi af religi&oslash;s erfaring;</li>
<li> Teorier om r&aring;dgivning og psykoterapi;</li>
<li> vurdering og statistik Personlighed;</li>
<li>  Teorier om den pastorale kontor, herunder historie og teori om pastoral omsorg;</li>
<li> Forskningsmetoder;</li>
<li>  Orientering til den hj&aelig;lpende erhverv og etik;</li>

For Spiritual Direction:

 • Foundations of Christian spiritualitet;
<li>  Bibelske Fonde, Christian Origins, Litteratur of Ancient Israel;</li>
<li> Teologiske Fonde / Christian Doctrine;</li>
<li> Psykologiske Fonde / menneske &amp; psykologiske udvikling;</li>
<li>  Introduktion til spiritualitet Praxis;</li>
<li>  Avancerede Spiritual akkompagnement Praxis;</li>
<li>  &Aring;ndelige Akkompagnement Practicum;</li>
<li>  Etik af Pastoral R&aring;dgivning og &aring;ndelig vejledning;</li>
<li>  Personlig &aring;ndelig vejledning;</li>
<li> &Aring;ndelige Stier i verdens religioner;</li>
<li> Christian Moral teologi og etik;</li>
<li> Spiritualitet Field Project.</li>

Kun kvaliteter af "C" eller bedre vil blive accepteret i transfer for akademisk stående. Derudover den studerendes samlede gennemsnit for merit skal være "B" eller bedre.

Graduation krav: <ol><li>  MA og MSc: 45 post-studentereksamen kreditter, herunder f&oslash;lgende:</li></ol><ul><li>  I alt 27 post-studentereksamen kreditter i overf&oslash;rsel fra andre institutioner eller taget af fjernundervisning via IUGS;</li>
<li>  En vellykket gennemf&oslash;relse af fjernundervisningen Forskning og Design (3 point);</li>          
<li>  Vellykket afslutning af Graduate Seminar (3 point);</li>
<li>  Speciale og Oral Forsvar, eller Project og mundtlig eksamen (12) kreditter;</li> 

PsyD: 93 post-studentereksamen kreditter, herunder følgende:

 • I alt 66 post-studentereksamen kreditter i overførsel fra andre akkrediterede institutioner eller taget af fjernundervisning via IUGS;
<li>  En vellykket gennemf&oslash;relse af fjernundervisning kurser Forskning og Design I og II (6 point);</li>
<li> En vellykket gennemf&oslash;relse af den 8-dages Graduate Seminar p&aring; 10-dages Residency (3 point);</li>
<li>  Projekt og mundtlig eksamen (18 point);</li>

Ph.d.: 93 post-studentereksamen kreditter, herunder følgende:

 • I alt 66 post-studentereksamen kreditter i overførsel (optjent før eller efter optagelse) eller taget af fjernundervisning via IUGS;
<li> En vellykket gennemf&oslash;relse af fjernundervisning kurser Forskning og Design I og II (6 point);</li>
<li> En vellykket gennemf&oslash;relse af den 8-dages Graduate Seminar p&aring; 10-dages Residency (3 point);</li>
<li> Afhandling og Oral Defence (18 point).</li>

sekvens

 • Kan træffes Advanced-stående kursus kreditter før eller efter den studerendes studentereksamen på IUGS. Kandidatstuderende skal udfylde deres 27 point avancerede stående og ph.d.-studerende deres 66 avancerede stående kreditter, før de gennemfører forskning og design I.
 • For ph.d.-studerende, Forskning jeg skal udfyldes, godkendt og arkiveret, før arbejdet begynder på Research II.
 • Forskning og Design I (og for ph.d.-studerende Forskning og Design II) skal udfyldes, godkendt og arkiveret før det første udkast af Master Project, Speciale, ph.d.-projektet eller afhandlingen indleveres.
 • The Graduate Seminar kan udfyldes på ethvert tidspunkt i løbet af studerendes indskrivning ved IUGS men skal fuldført før eksamen.

Undervisningsstrategier vil omfatte, men ikke være begrænset til, følgende:

 • Formålsbestemte læsninger af tekster og akademiske tidsskriftsartikler; - Seminar gennemgang af disse tildelte aflæsninger; - Interaktive forelæsninger; - Små diskussioner gruppe, hvor de studerende vil evalueret på deres grad af deltagelse; - Anvendelse af elektroniske medier (Questia online bibliotek, som universitetet og andre kilder er udvalgt af den studerende, mentor, og Dean); - Undersøgelser (kumulative og omfattende undersøgelser for at sikre genstand mat
Denne skole tilbyder programmer i:
 • Engelsk
Varighed og pris
This course is Campusbaseret
Start Date
Startdato
Feb. 2019
Sep. 2019
Duration
Varighed
Deltid
Information
Deadline
Locations
Dominica - Portsmouth, Saint John Parish
Startdato : Feb. 2019, Sep. 2019
Ansøgningsfrist Kontakt skolen
Slutdato Kontakt skolen
Dates
Feb. 2019, Sep. 2019
Dominica - Portsmouth, Saint John Parish
Ansøgningsfrist Kontakt skolen
Slutdato Kontakt skolen