Ph.D. i makromolekylær kemi

Generelt

Program beskrivelse

Graduate Study er organiseret af Institut for Fysisk og Makromolekylær Kemi i samarbejde med Prags Institut for Makromolekylær Kemi. Studieprogrammet er udarbejdet af eksperter fra Det Naturvidenskabelige Fakultet, Videnskabsakademiet og Prags Institut for Kemiteknologi. Det dækker alle områder af makromolekylær kemi (herunder biopolymerkemi og fysisk kemi af polymerer) og nogle discipliner af polymerfysik.

De ajourførte emner, der kan studeres eksperimentelt ved instituttet, omfatter fx (a) syntese af polymerer og studier i polymeriseringskinetik (fx syntese af halvledende substituerede polyacetylener), b) associeringsprocesser i polymersystemer (f.eks. , micellisering af blokpolyelektrolytter i vandige opløsninger), (c) mekaniske nedbrydning og bionedbrydningsprocesser i polymersystemer og (d) egenskaber af halvledende polymermaterialer.

Teoretiske studier i (a) statistisk termodynamik af polymerer og (b) Monte Carlo computersimuleringer af kædekonformationer i supramolekylære strukturer er tilgængelige for teoretisk orienterede studerende. Et stort udvalg af andre emner er til rådighed for studerende, der arbejder delvist på fakultetet og delvist i instituttet for makromolekylær kemi. For at forberede kandidaterne til en vellykket faglig karriere afspejler kandidatprogrammet virkningen af polymerkemi på kemisk teknologi og forskellige industriproduktionsgrene, og tilbuddet om individuelle forskningsemner afspejler de opdaterede tendenser i de ledige stillinger, der annonceres af forskningsinstitutioner og kemiske virksomheder i Tjekkiet og i landene i Det Europæiske Fællesskab.


Beskrivelse af verifikation og evalueringskriterier

Indgangen eksamen er en en-runde i form af et interview. På baggrund af en skriftlig anmodning, der indgives elektronisk sammen med ansøgningen, men senest den 19. maj 2019 kan dekanen tillade indgangskontrol at finde sted via informations- og kommunikationsteknologi, men kun af alvorlige og dokumenterede grunde som sundhed eller uddannelse i udlandet.

Under kandidateksamen skal kandidaten demonstrere de tekniske og sproglige færdigheder for at studere det givne program sammen med attributter, der er nødvendige for videnskabeligt arbejde. Prøven bedømmes med højst 100 point, hvoraf 30 point gives som en bonus for at give en mere konkret ide om studieindholdet og det planlagte afhandlingsarbejde i det frivillige ansøgningsbilag, herunder afhandlingsemnet, en kort kommentar, forventet tilsynsafdeling og samtykke fra en særlig vejleder til at føre tilsyn med et sådant doktorandprojekt.


Betingelser for optagelse

Optagelse til ph.d.-studier er betinget af den vellykkede gennemførelse af et kandidatuddannelsesprogram.

Verificeringsmetode: adgangseksamen
Bekræftelsesdato (indgangseksamen) fra: 17.06.2019 indtil: 28.06.2019
Alternativ dato (til optagelseseksamen) fra: 08.07.2019 indtil: 19.07.2019


Regler for fritagelse for adgangskontrol

Indgangstesten kan fraviges på grundlag af en skriftlig anmodning fra kandidaten, forudsat at de med succes har ansøgt om et STARS-projekt i det givne akademiske år. En sådan anmodning sammen med dokumentation om, at betingelserne er opfyldt, skal indgives (men ikke elektronisk) senest den 19. maj 2019.


Karrieremuligheder

En ph.d. kandidat i Polymer Science har grundlæggende viden, der dækker alle kemiområder, plus avanceret kendskab til kemi, fysisk kemi og polymermaterialets fysik samt sædvanligvis at have god tværfaglig viden orienteret mod biologi, fysik eller nanovidenskab. hans / hendes afhandling. Den studerende kan præsentere sine resultater på internationale konferencer og i peer-reviewed tidsskrifter. Erfaring med undervisning af bachelorstuderende, formulering af tilskudsforslag og administration af forskningsbudgetter er også ret hyppige. Den kandidat er højt kvalificeret til kreativt arbejde på ethvert akademisk, forskning eller teknologisk laboratorium, der beskæftiger sig med udvikling, test og anvendelse af polymermaterialer på ethvert forskningsniveau (grundlæggende, anvendt, teknologisk).

Senest opdateret Mar 2020

Keystone-stipendium

Oplev de muligheder, vores stipendium kan give dig

Om skolen

The Faculty of Science, Charles University, Prague is leading academic institution in the field of natural sciences in Czech republic a Middle-european region. It provides education in biology, chemis ... Læs mere

The Faculty of Science, Charles University, Prague is leading academic institution in the field of natural sciences in Czech republic a Middle-european region. It provides education in biology, chemistry, geology and geography. Minimer