Ph.D. inden for regional og politisk geografi

Generelt

Program beskrivelse

Feltet er rettet mod lokale, regionale, makroregionale, kontinentale og globale problemer i landskabet.

Målet er baseret på studiet af udviklingen af natur - sociogeografisk interaktion på forskellige hierarkiniveau. Undersøgelsen er også rettet mod regioner i Tjekkiet og fremmede lande. Det giver videnskabelig og lederuddannelse med fokus på:

  • regional udvikling, udvikling af en region og regionale systemer;
  • Natur - Samfundets interaktion, bæredygtig udvikling;
  • rejser og rekreation, årsager, struktur, dynamik, konsekvenser;
  • transformation og udvikling af trafiksystemer;
  • geopolitiske ændringer, globalisering af problemer og makroregioners socioøkonomiske og politiske udvikling.


Beskrivelse af verifikation og evalueringskriterier

Indgangen eksamen er en en-runde i form af et interview. På baggrund af en skriftlig anmodning, der indgives elektronisk sammen med ansøgningen, men senest den 19. maj 2019 kan dekanen tillade indgangskontrol at finde sted via informations- og kommunikationsteknologi, men kun af alvorlige og dokumenterede grunde som sundhed eller uddannelse i udlandet.

Under kandidateksamen skal kandidaten demonstrere de tekniske og sproglige færdigheder for at studere det givne program sammen med attributter, der er nødvendige for videnskabeligt arbejde. Prøven bedømmes med maksimalt 100 point, hvoraf 10 point gives som en bonus for at give en mere konkret ide om studieindholdet og det planlagte afhandlingsarbejde i det frivillige ansøgningsbilag, herunder afhandlingsemnet, en kort kommentar, den forventet tilsynsafdeling og samtykke fra en særlig vejleder til at føre tilsyn med et sådant doktorandprojekt.


Betingelser for optagelse

Optagelse til ph.d.-studier er betinget af den vellykkede gennemførelse af et kandidatuddannelsesprogram.

Verificeringsmetode: adgangseksamen
Bekræftelsesdato (indgangseksamen) fra: 17.06.2019 indtil: 28.06.2019
Alternativ dato (til optagelseseksamen) fra: 08.07.2019 indtil: 19.07.2019


Regler for fritagelse for adgangskontrol

Indgangstesten kan fraviges på grundlag af en skriftlig anmodning fra kandidaten, forudsat at de med succes har ansøgt om et STARS-projekt i det givne akademiske år. En sådan anmodning sammen med dokumentation om, at betingelserne er opfyldt, skal indgives (men ikke elektronisk) senest den 19. maj 2019.


Karrieremuligheder

Denne kandidat er velforberedt til kreativt videnskabeligt arbejde i et hold eller som individ. Han / hun har en bred forståelse af regional og politisk geografi generelt og af hans / hendes specialisering (kendskab til teorier og begreber, metodologiske tilgange, herunder GIS). Den studerende kan i vid udstrækning analysere og evaluere skiftende interaktioner mellem sociale og naturlige komponenter i det geografiske miljø og løse problemer på lokalt, regionalt, nationalt og globalt plan (f.eks. Analyse af regionale socioøkonomiske, sociokulturelle og politiske systemer, afvikling systemer, offentlig forvaltning, europæisk integration, globalisering, internationale forbindelser eller turisme). Han / hun er aktiv inden for akademisk forskning og politisk beslutningstagning (kommunal, regional eller national administration, EU-institutioner mv.).

Senest opdateret Mar 2020

Keystone-stipendium

Oplev de muligheder, vores stipendium kan give dig

Om skolen

The Faculty of Science, Charles University, Prague is leading academic institution in the field of natural sciences in Czech republic a Middle-european region. It provides education in biology, chemis ... Læs mere

The Faculty of Science, Charles University, Prague is leading academic institution in the field of natural sciences in Czech republic a Middle-european region. It provides education in biology, chemistry, geology and geography. Minimer