Introduktion

Ph.d.-graden i medieforvaltning vil give rammerne, fokuset og den disciplin, der er nødvendig for at foretage en spekulativ forespørgsel inden for medier og kommunikation. Dette program er ideelt for alle, der er begejstrede for muligheden for at arbejde i de hurtigt voksende medier og underholdningsindustrier. Media Management grad giver et solidt fundament i de nyeste begreber og praksis til styring af traditionelle og emergent medieplatforme. Nye medieteknologier resulterer løbende i omfattende produktudvikling og dermed nye tilbud, nye distributionskanaler, mere effektive værktøjer til marketingledelse, flere muligheder for markeds- og marketingkommunikation, øget kundeinddragelse i disse aktiviteter og ny kundekøb og forbrugsadfærd.

Gennem forskning, kritisk analyse, lærer de bedste praksis for ansvarligt og innovativt lederskab inden for alle områder af medieforvaltning: produktion, medieøkonomi og finansiering, markedsføring, distribution og ny teknologiudvikling.

Ph.d.-pensum

Ph.d.-medieforvaltningen kræver færdiggørelse af 36 studiepoeng, et sæt kernekurser (8 pct.), 12 pct. Specialkurser og en ph.d.-afhandling (16 pct.). Hovedvægten af ​​programmet er på en vellykket gennemførelse af et original og selvstændigt forskningsprojekt skrevet og forsvaret som en afhandling.

Omfattende eksamen

Komplet eksamen skal højst tages i slutningen af ​​4. semester og er påkrævet, før en studerende kan forsvare ph.d.-forslaget. Studerende vil have to chancer for at bestå ph.d.-kompetencen. Hvis eleverne får en evaluering af "utilfredsstillende" på deres første omfattende prøveforsøg, kan den studerende genoptage kvalifikationen en gang. Et andet fiasko vil resultere i opsigelse fra programmet. Den omfattende eksamen er designet til at sikre, at den studerende begynder tidligt i at få forskningserfaring; det sikrer også, at den studerende har potentiale til at udføre doktorgradsstudier.

Ph.d.-forslag

Ph.d.-forslaget skal indeholde specifikke mål, forskningsdesign og -metoder samt foreslået arbejde og tidslinje. Desuden skal forslaget også indeholde en bibliografi og som bilag, eventuelle publikationer / supplerende materialer. Den studerende skal forsvare deres afhandlingsforslag til deres udvalg i en mundtlig eksamen.

Afhandling

En studerende skal vælge en afhandlingskonsulent (og en eller to medrådgivere om nødvendigt) inden for det første år af at være i ph.d.-uddannelsen, godkendt af fakultetskomiteen. I andet år skal et afhandlingskomité foreslået af rådgiveren ved siden af ​​ph.d.-forslaget afleveres til godkendelse. Afhandlingskomiteen skal bestå af mindst fem fakultetmedlemmer. To medlemmer af afhandlingskomiteen bør være fra de andre universiteter på lektor niveau. Senest ved udgangen af ​​5. semester skal en studerende præsentere og forsvare et skriftligt ph.d.-forslag.

Forskningsproces

En studerende forventes at mødes med sin afhandlingskomité mindst en gang om året for at gennemgå forskningsforløbet. I begyndelsen af ​​hvert kalenderår skal hver studerende og den studerendes rådgiver aflevere en evalueringsvurdering af elevens fremskridt, der beskriver de seneste års præstationer og planer for indeværende år. Afhandlingskomiteen gennemgår disse resuméer og sender den studerende et resumé af deres status i programmet. Studerende, der undlader at gøre tilfredsstillende fremskridt, forventes at rette op på eventuelle mangler og flytte til næste milepæl inden for et år. Undladelse af at gøre det vil resultere i afskedigelse fra programmet.

Ph.d.-afhandling

Inden for 4 år efter optagelse på ph.d.-uddannelsen forventes den studerende at afslutte specialeafhandlingen Den studerende skal have resultaterne af den forskning, der er godkendt eller offentliggjort i peer-reviewed journals. Ved indlevering af en skriftlig afhandling og offentligt forsvar og godkendelse fra udvalget tildeles den studerende ph.d.-graden. Forsvaret består af (1) en præsentation af afhandlingen af ​​kandidatstuderende, (2) spørgsmålstegn ved det generelle publikum og (3) lukket dørbesvarelse af afhandlingsudvalget. Den studerende bliver informeret om eksamensresultatet ved afslutningen af ​​alle tre dele af afhandlingens forsvar. Alle medlemmer af udvalget skal underskrive den endelige rapport fra ph.d.-udvalget og den endelige udgave af afhandlingen.

Et minimum GPA på 16 over 20 skal opretholdes for eksamen.

Levelingskurser (ikke relevant for graden)

Ph.d. i Medieforvaltning antager en kandidatgrad i beslægtede felter. Men elever, der har en anden kandidatgrad, skal desuden udfylde niveauer, der er udformet til at give baggrund for ph.d.-kurser. Disse nivelleringsforløb afgøres af fakultetskomiteen og tælles ikke for kandidatkreditter til ph.d. i medieforvaltning.

Kernekurser: 4 kurser kræves; 8 point

Specialkurser: 6 kurser kræves; 12 point

Kernekurser

Ledelse og organisationsteori

Kursusindhold:
Absorberende Kapacitetsteori, Aktør-Netværksteori, Agenturets Teori, Dagsordenstegningsteori, Vedhæftedeori, Attributionsteori, Balance teori, Kontrolteori, Diffusion af innovationsteori, Dynamiske evner Teori, Effektiv markedsteori, Etisk teori, Fieldteori, Game Theory, Målteoriets teori, billedteori, institutionel teori, vidensbaseret teori, medievidenskabsteori, mentale modellerteori, organisatorisk økologi teori, organisatorisk retfærdighedsteori, planlagt adfærdsteori, prospektteori, psykologisk kontraktsteori, ressourcebaseret teori, rolleteori, Selvbestemmelses teori, Sense making theory, Social kapital teori, Social kognitiv teori, Social sammenligningsteori, Social udvekslingsteori, Social facilitationsteori, Social identitetsteori, Socialt netværksteori, Stakeholderteori, Strukturelle uforudseteori, Struktureringsteori, Transaktionskostnadsteori

Analyse af økonomi teorier

Kursusindhold:

Introduktion og fundament, søger konkurrencefordel, vedvarende konkurrencefordel, analytiske problemløsningsværktøjer, udenfor firmaet, økonomi og ledelse, økonomisk teori, økonomi og økonomi, økonomi og analysemetoder, virksomhedens neoklassiske teori , Firmaets natur og mål, virksomhedens moderne teorier, økonomisk filosofi og teori, en usynlig hånd, efterspørgsel elasticitet og markedsstyrke, efterspørgselsprognoser, produktions- og omkostningsanalyse, breakeven analyse, antagelser og applikationer, produktionsfunktionsskøn på indisk industri , Ubegrænset Maxima, optimering under begrænsninger, optimering under risiko og usikkerhed, optimering tilfredsstillelse med flere mål, optimering over tid, optimering med ringe eller ingen information, produktivitet og forbedring, virksomhedens økonomiske effektivitet, teknologisk innovation og produktivitetsforbedring, organisationseffektivitet og produktivitet Imp integration, prissætning under perfekt konkurrence og monopol, oligopolistiske markeder, prissætningsteknikker, priskontrol og monopolregulering, offentlig virksomhedsprissætning, kapitalbudgetering, lokalitetsanalyse, firma og samfund, virksomhedernes sociale ansvar, offentlig ansvarlighed af offentlige virksomheder

Kvantitative teknikker i ledelse

Kursusindhold:
Beslutningsprocesser og kvantitative teknikker, formulering og grafisk løsning, simplexmetode, dobbelt- og følsomhedsanalyse, transport- og omladningsproblemer, opgaveproblem, integerprogrammering og målprogrammering, sekventering, lagerstyring, køsteori, erstatningsteori, PERT og CPM, beslutning Teori, Markov Kæder, Teori af Spil, Dynamisk Programmering, Simulation, Investeringsanalyse og Breakeven Analyse, Forecasting

Forskningsmetoder i Mediehåndtering

Kursusindhold:
Introduktion, Etnografi og Deltager Observation, Tekstanalyse, Semiotisk Analyse, Retorisk Analyse, Ideologisk Kritik, Psykoanalytisk Kritik, Diskursanalyse, Interviews, Historisk Analyse, Interview, Fokusgrupper, Historie, Mundtlig Historie, Etnografi og Deltager Observation, Etnografi og Deltager Observation, Etno-metodologisk forskning, deltagerobservation, indholdsanalyse, undersøgelser, eksperimenter, en primer på beskrivende statistikker, nitten fælles tænkende fejl, skriftlige forskningsrapporter

Specialkurser

Ledelse og innovation i medieorganisationerne

Kursusindhold:
Innovation og kreativitet i mediebranchen Hvad? Hvor? Hvordan ?, Forståelse for innovation i nye og unge mediefirmaer, Anvendelse af intellektuel ejendomsret teori til analyse af innovationskonkurrence i massemedieindholdsmarkeder En generel ramme, innovation, forskning, mod et metodologisk grundlag for medieinnovationsforskning, løfter og udfordringer for innovation Undersøger den tyske rekordindustri, strategi og innovationspræstation, transformationer i medieindustriens tilpasning og branding som strategiske valg for mediefirmaer, strategier til at udnytte fordelene ved nye målretningsteknologier At realisere potentielle medier for reklameindtægter, medieorganisatorisk kultur og innovativ præstationer , Innovation gennem eksterne indkøbsaktiviteter En oversigt over store tendenser og mønstre hos teletjenesteudbyderen Industri, Innovation Management, Diffusion af Innovation i Nyhedsorganisationer Action Research of Middle Managers in Danish Massemedier, Beslutningstagning af avisen Redaktører Under stående værdier og forandring, social pilotering som testmetode for medieinnovationer, styring af innovation i målgruppemåling de amerikanske casestudier af bogscanning og lokalmåleren

Teorier om kommunikation og overtalelse

Kursusindhold:
Fundamentals of Communication Theory, rammer for organisering af teorier, kommunikatoren, meddelelsen, den mellemliggende, udover menneskelig kommunikation, kontekster af kommunikation, forholdet, gruppen, organisationen, sundhedsmæssige kontekster, kultur, samfund, holdbarheden, holdninger: Definition og struktur, Kraften i vores lidenskaber: Teori og forskning om stærke holdninger, Holdninger: Funktioner og konsekvenser, Attitudemåling, Ændring af holdninger og adfærd, Behandling af overbevisende kommunikation, "Hvem siger det": Kommunikatorfaktorer i overtalelse, fundamentale af meddelelsen Emotional Message Appeals: Frygt og Skyld, Kognitiv Dissonance Theory Part Four Overbevisende Kommunikation Kontekster, Interpersonel Overtalelse, Reklame, Marketing og Overtalelse, Sundhedskommunikation Kampagner

Analyse af mediebeskeder

Kursusindhold:
Definere indholdsanalyse som et samfundsvidenskabeligt værktøj, udforme en indholdsanalyse, måling, prøveudtagning, pålidelighed, gyldighed, dataanalyse, konceptualiserende indholdsanalyse, konceptuelt grundlag, anvendelser og konklusioner, indholdsindholdets komponenter, logik for indholdsanalysedesigner, Registreringskodning, Datasprog, Analytiske Konstruktioner, Analytiske Stier og Evaluative Techniques, Analytiske Repræsentative Teknikker, Computer Aids, Pålidelighed, Gyldighed

Kommunikationsteori og national udvikling

Kursusindhold:
Kommunikation og udvikling: Parametrene for teori og politik, kommunikation og national udvikling, kommunikationspolitik og planlægning, kulturkompasset og værditransmission, en international undersøgelse af fremtiden for radio- og tv-udsendelser, massens kommunikationskommunikation i national udvikling: facetter af Innovation, kulturel kontinuitet og forandring, styring af massekommunikation, multimedieundervisning, national udviklingsstøttekommunikation, nationale erfaringer inden for kommunikationspolitik, integreret udviklingsstøttekommunikation, kommunikationspolitik i Brasilien, kommunikationsudvikling i Indien, radioens rolle i Iran : Rapport fra en national undersøgelse, Mod en national kommunikationspolitik for Iran, Udviklingen af ​​Devcom for Udvikling og Social Retfærdighed, Udviklingsdiskursmodernisering, Medier og Kommunikation i Modernisering, Kritiske Perspektiver på Kommunikation, Kritik af Devcom i Den Overordnede Paradigm, Udvikling, Kommunikation og Spi ritualitet i udvikling, deltagelse og empowerment paradigmer, medier og kommunikation for empowerment, devcom for empowerment og social retfærdighed

The New Communications Technologies

Kursusindhold:
Fundamentals, Electronic Mass Media, Computere Forbrugerelektronik, Netværksteknologier, Information Transmission, Information Opbevaring, Produktionsteknologier, Information Underholdningssystemer, Ekstatic Samlinger af Visualitet, Facebook Identitet og Fractal Emne, Kortlægning Narbs, Skal Real Digital Girl Stand Up ?, Vision Træghed og Mobiltelefonen, Billeder af Værdighedsrepræsentationer af Fornedring, Social Media Mobil Intimitet og Grene af Mediepraksis, Synlighedskonflikt eller Krav om Opacitet som Etisk Ressource, Kamera Telefoner til Klar, Pictorial Kommunikation i Alderen af Tertiær Oralitet

Seminar i ledelse af kommunikationsorganisationer

Kursusindhold:
Seminaret er baseret på indsamlingsrelateret information fra de nyligt offentliggjorte reviewartikler. Følgende bøger kunne høres som grundkendskabet.
Program undervist i:
  • Engelsk

Se 10 flere kurser fra University of Tehran, Kish International Campus »

Dette kursus er Campusbaseret
Start Date
Sep 2020
Duration
Kontakt skolen
Deltid
Fuldtid
Deadline
Efter placeringer
Efter dato
Start Date
Sep 2020
End Date
Ansøgningsfrist

Sep 2020

Location
Ansøgningsfrist
End Date