Ph.d. i civilingeniør

Generelt

Program beskrivelse

PhD Challenge

© UTCB

UTCB: Ph.D. i civil- og maskinteknisk programbeskrivelse

Det Tekniske Universitet for Civilingeniør i Bukarest (UTCB) er et teknisk universitet, der uddanner specialister på videregående uddannelser (Bachelor, Master og Ph.D.) inden for områderne Civil Engineering, Building Services Engineering, Mechanical Engineering / Technological Equipment and Machines, Miljøteknik, geodesic engineering, management og engineering, og systemteknik.

UTCB organiserer doktorgradsstudier inden for civil- og maskinteknik.

UTCB er en del af Det Europæiske Universitet for Smart bæredygtig udvikling af bykystområder (EU-CONEXUS), som er en tværnational institution for videregående uddannelser og forskning. EU-CONEXUS er et af de 17 "europæiske universitets" -projekter, der er udvalgt af Europa-Kommissionen blandt de 54 forslag, der er forelagt til finansiering. Inden for denne ramme udvikles et fælles program fra partneruniversiteterne med en europæisk doktorgrad med den generelle specialisering "Bæredygtig udvikling af bykystområder". Derudover har Ph.D. studerende kan drage fordel af over 60 internationale partnerskaber inden for ERASMUS + -programmet til praktikophold eller forskningspraktikpladser eller til co-superviserede specialer!

Udenlandske studerende kan følge et program på engelsk eller fransk (afhængigt af vejlederen). Desuden tilbydes muligheden for at lære rumænsk på 1 år for alle udenlandske studerende.

For studieåret 2020-2021 organiserer UTCB adgang til programmet for doktorgradsstudier til civil- og maskinteknik:

 • 50 pladser for EU-borgere (25 med stipendium) finansieret af Ministeriet for National Uddannelse
 • 50 pladser for EU-borgere med studieafgift (1000 euro / år)
 • 50 pladser for ikke-EU-borgere med undervisningsgebyr (2500 euro / år) - kan eventuelt suppleres

Generelle forskningsemner

 • Grundlæggende videnskaber inden for civilingeniør
 • Strukturel mekanik
 • Seismisk teknik og bygningssikkerhed
 • Byudvikling og regionaludvikling
 • Civilingeniør
 • Kommunikationsmåder, broer og tunneler
 • Jernbaner
 • Veje og lufthavne
 • Armeret betonkonstruktioner • Metalkonstruktioner
 • Geoteknik og fundamenter
 • Vandforsyning og kloakering
 • Vandbehandling
 • Spildevandsrensning
 • Hydrotekniske konstruktioner
 • Jordforbedring
 • Hydraulik og væskemekanik
 • Hydrologi, hydrogeologi og vandforvaltning


 • Miljøbeskyttelse inden for civilingeniør
 • Bygningsinstallationer
 • Ledelse i civilingeniør
 • Forvaltning af investeringsprojekter
 • Økonomi og effektivitet ved investering i civilingeniør
 • Indendørs miljøkvalitet
 • Akustik i bygninger og installationer
 • Energi for bygninger og installationer
 • Geodesi, fotogrammetri, kartografi og fjernmåling

Female civil engineer discusses flood risk management plans with colleague

Adgangskrav

Kandidater fra kandidatuddannelser afsluttet i Rumænien, eller hvis kandidatgrad er valideret i Rumænien har ret til at deltage i konkurrencen om optagelse til doktorgradsstudier. Kandidaterne (rumænske borgere og EU-borgere), der har afsluttet deres studier i udlandet, skal fremlægge et eksamensbevisvalideringscertifikat udstedt af National Center for Equivalence and Recognition of Diplomas (CNRED) inden for Ministeriet for National Uddannelse. Efter opnåelse af certifikatet skal udvalget for validering af studier inden for UTCB sidestilles med karaktererne for at tillade registrering til doktorgradsstudier.

I henhold til de gældende lovbestemmelser kan følgende kategorier af mennesker deltage i konkurrencen om optagelse i doktorgradsstudier: - rumænske statsborgere; - udenlandske statsborgere som følger: rumænske etnikker fra EU og ikke-EU-stater (rumænere i udlandet), borgere i EU-medlemslandene og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde samt borgere fra Det Schweiziske Forbund og borgere fra andre områder end det ovennævnte.

Borgerne i EU-medlemslandene og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde såvel som borgerne i Det Schweiziske Forbund kan deltage i konkurrencen om adgang til doktorgradsundersøgelser under de samme lovbestemmelser som de rumænske borgere, herunder spørgsmålet om studieafgifter. For borgerne, der ikke hører til disse stater, men vælger at studere på UTCB for egen regning, er skatten på registrering til doktorgradsstudier fastlagt af OG-nr. 22/2009.

De udenlandske borgere, der ikke hører til EU-medlemslandene, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Det Schweiziske Forbund, skal fremlægge en undersøgelsesfil til Ministeriet for National Uddannelse - Institut for Internationale Forbindelser for at få udstedt acceptbrev i henhold til bestemmelserne i art. 45, stk. 2, litra a) fra regeringens beredskabsbekendtgørelse nr. 45 194/2002 vedrørende udlændinges regime i Rumænien. Filerne sendes af UTCB til ministeriet på en centraliseret måde. Den endelige beslutning om registrering af disse udenlandske statsborgere udstedes først af UTCB, når de har bestået konkurrencen om optagelse i doktorgradsstudier og modtaget en skriftlig godkendelse fra Ministeriet for Uddannelse.

Kalender

Optagelsen til ph.d.-studier er organiseret i 2020 i henhold til følgende kalender:

Session I

Kandidaternes registrering:

 • Den første registreringsfase: 1 - 17.07.2020
 • 2. registreringsfase: 2 - 15.09.2020

Bemærk:
(3) Kandidaterne på de steder, der er afsat til de enkelte studieprogrammer, der understøtter de prioriterede udviklingsfelter, kan kun registreres i 1. fase (juli) i henhold til optagelseskalenderen i studieåret 2020-2021.
(4) Kandidaterne fra et andet felt i bachelor- eller kandidatuddannelser kan også kun registreres i 1. trin, så de kan deltage i den feltspecifikke videneksamen.

 • Sproglig kompetenceprøve: 16.09.2020
 • Feltspecifik videnundersøgelse: 17 - 22.09.2020
 • Eksamen resultater 'display: 23.09.2020
 • Klager: 24.09.2020

Session II (kun hvis der er ledige stillinger for ikke-EU-kandidater)

 • Kandidaternes tilmelding: 25.09.2020
 • Feltspecifik videnundersøgelse: 28-29.09.2020
 • Eksamen resultater 'display: 28-29.09.2020
 • Appel: 28.09.2020

Bemærk: De kandidater, der er registreret i session II, skal tage den sproglige kompetenceprøve under optagelsessessionen i 2021-2022.

Forskningsfaciliteter

Forskningslaboratorier er udstyret med avanceret teknologi. Noget af vores udstyr er synligt på ERRIS-platformen: https://erris.gov.ro/UNIVERSITATEA-TEHNICA-DE-CON

Senest opdateret Aug 2020

Om skolen

The Technical University of Civil Engineering of Bucharest is a technical university that trains higher education specialists in the fields of civil engineering, building services engineering, mechani ... Læs mere

The Technical University of Civil Engineering of Bucharest is a technical university that trains higher education specialists in the fields of civil engineering, building services engineering, mechanical engineering/technological equipment and machines, environmental engineering, geodesic engineering, management and engineering and systems engineering. Minimer