Ph.d. i filosofi

Generelt

Program beskrivelse

Studiet er beregnet til dem, der er interesseret i en teoretisk og filosofisk videreuddannelse inden for filosofi og samfundsvidenskab. Forudsætningen er en korrekt gennemførelse af kandidatuddannelsen med fokus på det relevante eller et beslægtet emne.

Målet med ph.d.-studierne i filosofien er at uddanne højt kvalificeret videnskabeligt personale, der er tilpasset studiet af generel lovgivning i det respektive samfund med henblik på ontologi, gnosologi og etik. De bør have beføjelse til at løse problemer, der har en holistisk universel karakter. De fleste kandidater arbejder som universitetslærere og har den vigtige opgave at uddanne eleverne mod en ny form for ansvar, der sikrer en sund social udvikling på alle områder.


Beskrivelse af verifikations- og evalueringskriterierne

Entréprøven har karakter af en diskurs på projektet af et videnskabeligt arbejde, hvor ansøgeren skal bevise sine forudsætninger for videnskabeligt arbejde. Der lægges vægt på orienteringen om det valgte emne inden for videnskabelig produktion, om evnen til at klassificere delproblemerne i holistiske historiske sammenhænge og formulering af egne konklusioner.


Sammen med ansøgningen om undersøgelsen Sagsøgeren sender:

  • projektet af et videnskabeligt papir (op til 10 sider) om et emne valgt af kandidaten, herunder en bibliografi, hvor han demonstrerer en dyb orientering i det særlige forskningsproblem, som han agter at studere doktorstudier på. Projektet skal indeholde en karakterisering af forskningsproblemet, en grundlæggende ide om det pågældende problemets formål og struktur, metoderne for teoretisk og videnskabelig forskning og litteraturen.
  • en liste over studeret litteratur fra det valgte emne, som han skal kunne tolke kritisk.

Evalueringskriterier: Maksimum score 10, minimumscore for optagelse 7.


adgangskrav

Forudsætningen for adgang til ph.d.-uddannelsen er en vellykket gennemførelse af et kandidatuddannelse.


Professionelt perspektiv

Doktorgradsstudenten er i stand til kreativt forskningsarbejde inden for filosofi med fokus på filosofien om uddannelsesvidenskab. Han mestrer de ontologiske, gnoseologiske og etiske forudsætninger for filosofisk tænkning på uddannelsesområdet, både fra et diakronisk og et synkronisk synspunkt. Gennem sine studier har han opnået forudsætningerne for at forstå uddannelsens sædvanlige karakter fra det filosofiske synspunkt og dermed bidrage til udviklingen af europæisk og universel tænkning inden for rammerne af et uddannelsessamfund. Den studerende er forberedt på en uddannelsesmæssig og videnskabelig aktivitet på universitetet, på relevante forskningsinstitutter, men også for en politisk aktivitet af velgørende karakter.

Senest opdateret Mar 2020

Keystone-stipendium

Oplev de muligheder, vores stipendium kan give dig

Om skolen

The Faculty of Education is one of seventeen faculties associated under the umbrella of the Charles University in Prague. Its primary goal is to train teachers and other pedagogical personnel for all ... Læs mere

The Faculty of Education is one of seventeen faculties associated under the umbrella of the Charles University in Prague. Its primary goal is to train teachers and other pedagogical personnel for all types of schools and school systems, at various levels of study (Bachelors and Masters) and forms. Minimer