Read the Official Description

Oversigt

Materialteknik er fokuseret på et meget komplekst område med forskning, udvikling, forberedelse, behandling, karakterisering og anvendelse af materialer til forskellige anvendelser. Dette omfatter både de teoretiske baser af materialeprocesser, især fysik og kemi af heterogene systemer, kinetik af faststofreaktioner og transportfænomener og området for evaluering af funktionelle egenskaber af forskellige slags materialer til specifikke anvendelser. Hvad angår materialeprogrammerne, er dissertationstemaer primært rettet mod materialer til elektronik, fotonik og materialer til bioapplikationer. Der lægges også stor vægt på nanostrukturerede materialer, deres forberedelse, egenskaber, analyser og vurdering af toksiske virkninger. Under studiet og eget forskningsarbejde får eleverne en grundig viden om forberedelsen og egenskaberne af forskellige slags materialer. De vil opfylde de avancerede analytiske og karakteriseringsmetoder til undersøgelse af afhængighed blandt materialesammensætning, struktur og egenskaber af materialer (herunder biokompatibilitet) samt de matematiske metoder og modeller til beskrivelse af de teknologiske processer og egenskaber af materialer.

Karriere

De kandidater vil finde beskæftigelse inden for grundlæggende og anvendt materialeforskning på universiteter, akademiske institutioner, forskningscentre eller teknologiske centre i Tjekkiet eller i udlandet. Længere kan kandidaterne også findes i materialeorienteret industri på højere ledelsesstillinger i forbindelse med forskning og udvikling.

Udvælgelse af nyere afhandlinger

  • Indflydelse af temperatur på egenskaberne af Au Nanostructures
  • Cells interaktion med modificerede polymerer
  • Overfladeegenskaber af Au nanolayers på polymer og glassubstrat
  • Undersøgelse af elektrofysiske anomalier af tynde ledende og halvledende lag
  • Deponering og karakterisering af carbonlag
  • Ohmiske kontakter på SiC med begrænset reaktivitet
  • Nanostrukturering af fast substratoverflade
Program taught in:
Engelsk

See 17 more programs offered by University of Chemistry and Technology, Prague »

Last updated January 8, 2019
This course is Campus based
Start Date
Okt. 2019
Duration
4 år
Deltid
Fuldtid
Price
2,300 EUR
Deadline
Apr. 15, 2019
By locations
By date
Start Date
Okt. 2019
End Date
Application deadline
Apr. 15, 2019

Okt. 2019

Location
Application deadline
Apr. 15, 2019
End Date