Ph.d. i uddannelse

Generelt

Program beskrivelse

Karakteristik af undersøgelserne

Ph.d.-studierne er udtænkt som et forberedende program for forskere og forskere, hvis kreative bestræbelser bidrager til udviklingen af teori og forskning inden for uddannelsesvidenskab. Programmet har fortrinsvis til formål at forbedre deres relevante ekspertise, at formidle relevante forskningsresultater og tendenser inden for uddannelse og til at dyrke metodologiske kompetencer hos ph.d.-studerende. Studieprogrammets generelle fokus giver eleverne mulighed for at blive bedre orienteret om de pædagogiske discipliner. Fokuspunktet for doktorgradsstudiet er en doktorsafhandling, som defineres som et originalt videnskabeligt værk, hvis resultater beriger det respektive fagområde inden for en bredere sammenhæng med udvikling af disciplinen. Konsultationer På grund af undersøgelsens art og indhold kan ansøgeren høre temaet, projektets struktur og muligheder for behandling med potentielle vejleder for ph.d.-studier.

Kontaktoplysninger for ledere og de tematiske områder for afhandling er http://tarantula.ruk.cuni.cz/PEDFEN-22.html


Program uden specialisering.


Beskrivelse af verifikation og evalueringskriterier

Entréprøve

Forskningsprojektforslag på op til 10 sider skal sendes sammen med ansøgningen til Institut for Naturvidenskab, Undervisningsfakultet, Karlsuniversitetet og skal svare til de tematiske områder, der vælges af vejledere. Forskningsprojektet skal indeholde karakteristika for forskningsemnet / -området og dets relevans, en litteraturvurdering af emnet og / eller dens teoretiske baggrund, formulering af et forskningsproblem og specifikke forskningsspørgsmål, beskrivelse af den valgte metode til besvarelse af forskningsspørgsmål , Plan for realisering af forskningsprojektet og Referencer (alle værker citeret i teksten). Entréprøven er en mundtlig præsentation af ansøgeren foran indgangskomiteen.

Evalueringskriterier: Ansøgeren kan få maksimalt ti point, antallet af point for optagelse til studie bliver mindst syv point.


Betingelser for optagelse

Optagelse til ph.d.-studier er betinget af en vellykket gennemførelse af en kandidatuddannelse.

Verifikationsmetode:


Karrieremuligheder

Kandidater fra ph.d.-uddannelsen "Uddannelse" er eksperter inden for uddannelse, der dyrker evnen til at anvende teoretisk udstyr på en kreativ måde i løbet af studiet. De er kyndige, metodologisk og sprogligt udstyrede til en individuel og et team videnskabeligt arbejde inden for uddannelse og beslægtede samfundsvidenskab. De kan især ansættes som videnskabsmand, universitetspædagog, lærer på højere fagskoler, som ekspert eller leder i særskilte uddannelsesbestemmelser og som konceptuel eller analytisk ekspert i offentlige forvaltningsinstitutioner. De erhvervede kompetencer gør det muligt for dem at arbejde professionelt i en bred vifte af erhverv, hvor han / hun bruger dyb faglig og metodologisk viden, kritisk tænkning og faglig indsigt.

Senest opdateret Mar 2020

Keystone-stipendium

Oplev de muligheder, vores stipendium kan give dig

Om skolen

The Faculty of Education is one of seventeen faculties associated under the umbrella of the Charles University in Prague. Its primary goal is to train teachers and other pedagogical personnel for all ... Læs mere

The Faculty of Education is one of seventeen faculties associated under the umbrella of the Charles University in Prague. Its primary goal is to train teachers and other pedagogical personnel for all types of schools and school systems, at various levels of study (Bachelors and Masters) and forms. Minimer