Oversigt

Matematisk modellering er processen med at udvikle matematiske beskrivelser eller modeller af virkelige systemer. Disse modeller kan være lineære eller ikke-lineære, diskrete eller kontinuerte, deterministiske eller stokastiske, og statiske eller dynamiske, og de muliggør undersøgelse, analyse og forudsigelse af systemernes opførsel på en lang række felter. Gennem omfattende studier og forskning vil kandidater fra dette program have ekspertise, ikke kun at bruge matematiske modelleringsværktøjer i forskellige applikationsindstillinger, men også at bidrage på kreative og innovative måder til løsning af komplekse tværfaglige problemer og at kommunikere effektivt med domæne eksperter inden for forskellige områder.

Studieplan

Graden kræver mindst 60 kredit timer selvfølgelig arbejde og forskning. Studieordningen består af tre krævede kernekurser, tre krævede koncentrationsgrundkurser, et kursus inden for videnskabelig databehandling og højpræstationscomputing (HPC), tre valgfrie kurser med fokus på den studerendes valgte forskningskoncentration og en doktorsafhandling.

Valgfrie kurser er tilgængelige inden for School of Mathematical Sciences samt fra andre kandidatuddannelser på RIT, som kan give applikationsspecifikke kurser af interesse for bestemte forskningsprojekter. Der kræves minimum 30 studiepoints timer. Ud over kurser kræves der mindst 30 studiepoints forskning, herunder Graduate Research Seminar og en tværfaglig praktikplads uden for RIT.

Studerende udvikler en studieplan i samråd med et ansøgningsdomæne rådgivende udvalg. Udvalget består af programdirektør, en af koncentrationsledere og en ekspert fra et ansøgningsområde relateret til den studerendes forskningsinteresse. Udvalget sikrer, at alle elever har en køreplan for at fuldføre deres grad på baggrund af deres baggrund og forskningsinteresser. Studieplanen kan revideres efter behov.

Kvalificerende undersøgelser

Alle studerende skal bestå to kvalifikationseksaminer for at afgøre, om de har tilstrækkelig viden om modelleringsprincipper, matematik og beregningsmetoder til at gennemføre doktorgradsforskning. Studerende skal bestå eksamen for at fortsætte i ph.d. program.

Den første eksamen er baseret på Numerisk Analyse I (MATH-602) og Matematisk Modellering I, II (MATH-622, 722). Den anden eksamen er baseret på den studerendes koncentrationsgrundlagskurser og yderligere materiale, der anses for passende af udvalget og består af et kort forskningsprojekt.

Dissertation forskningsrådgiver og udvalg

En afhandling forskningsrådgiver udvælges fra programfakultetet ud fra den studerendes forskningsinteresser, fakultetets forskningsinteresse og diskussioner med programdirektøren. Når en studerende har valgt en afhandlingskonsulent, udarbejder den studerende i samråd med rådgiveren et afhandlingskomité bestående af mindst fire medlemmer, herunder afhandlingsrådgiveren. Udvalget omfatter foruden dissertationsrådgiveren et andet medlem af matematisk modelleringsprogramfakultet og en ekstern stol udpeget af dekan for kandidatuddannelse. Den eksterne stol skal være et fastboende medlem af RIT-fakultetet, som ikke er et nuværende medlem af matematisk modelleringsprogramfakultet. Det fjerde udvalgsmedlem må ikke være medlem af RIT-fakultetet og kan være en professionel tilknyttet industri eller med en anden institution; programdirektøren skal godkende dette udvalgsmedlem.

Afhandlingsudvalgets hovedopgaver er administration af både kandidateksamen og afsluttende afhandling. Desuden hjælper afhandlingsudvalget eleverne med at planlægge og gennemføre deres dissertationsforskning og give vejledning under afhandlingen.

Adgang til kandidatur

Når en studerende har udviklet en dybdegående forståelse af deres dissertationsforskningsemne, aflægger afhandlingsudvalget en eksamen for at afgøre, om den studerende vil blive optaget til kandidatur til ph.d.-graden. Formålet med undersøgelsen er at sikre, at den studerende har den nødvendige baggrundskendskab, problemets opgave og intellektuel modenhed til at udføre det specifikke forskningsprojekt på ph.d.-niveau. Undersøgelsen kan indeholde en gennemgang af litteraturen, foreløbige forskningsresultater og foreslåede forskningsvejledninger for den afsluttede afhandling. Krav til kandidateksamen omfatter både et skriftligt disses forslag og præsentationen af et mundtligt forsvar af forslaget. Denne eksamen skal udfyldes mindst et år før den studerende kan aflægge eksamen.

Afhandling forsvar og afsluttende eksamen

Afhandlingsforsvar og afsluttende eksamen kan være planlagt efter afhandlingen er skrevet og distribueret til afhandlingsudvalget, og udvalget har samtykket i at aflægge den afsluttende eksamen. Afhandlingens afhandlinger skal distribueres til alle dissertationskomiteens medlemmer mindst fire uger før den afsluttende eksamen. Afhandlingsforsvaret består af en mundtlig præsentation af afhandlingsforskningen, som er åben for offentligheden. Denne offentlige præsentation skal planlægges og offentliggøres mindst fire uger før eksamen. Efter præsentationen vil der blive stillet spørgsmål fra den tilhørende publikum, og den afsluttende eksamen, der består af en privat forespørgsel af kandidaten i afhandlingsudvalget, vil følge. Efter spørgsmålet drøfter afhandlingsudvalget straks og underretter derefter kandidaten og den matematiske modelleringsdirektør om resultatet af undersøgelsen.

Adgangskrav

At blive betragtet for optagelse til ph.d. Programmet i matematisk modellering skal kandidaterne opfylde følgende krav:

  • Udfyld en kandidat ansøgning .
  • Hold en baccalaureate grad (eller tilsvarende) fra et akkrediteret universitet eller college.
  • Indsend officielle transkripter (på engelsk) af alle tidligere afsluttede kandidat- og kandidatuddannelser.
  • Har en minimum kumulativ GPA på 3,0 (eller tilsvarende) i et primært studieområde.
  • Indsend scoringer fra GRE.
  • Indsend en personlig erklæring om uddannelsesmæssige mål og forskningsinteresser.
  • Indsend en aktuel CV eller CV.
  • Indsend mindst to anbefalingsbrev fra akademiske eller faglige kilder.
  • Internationale ansøgere, hvis modersmål ikke er engelsk, skal indsende scoringer fra TOEFL, IELTS eller PTE. En minimum TOEFL score på 100 (internetbaseret) er påkrævet. En minimum IELTS score på 7.0 er påkrævet. Det engelsksprogede testkrav er frafaldet for engelsksprogede eller for de indleverede transkripsjoner fra grader tjent på amerikanske institutioner.

Matematisk modellering omfatter en bred vifte af videnskabelige discipliner, og kandidater fra forskellige baggrunde opmuntres til at anvende. Hvis ansøgerne ikke har taget forventet grundskolearbejde, kan programdirektøren kræve, at den studerende med succes gennemfører grundkursus inden matriculering til ph.d. program. Typisk grundkursusarbejde omfatter beregning gennem multivariabel og vektorregning, differentialligninger, lineær algebra, sandsynlighed og statistik, et kursus i computerprogrammering og mindst ét kursus i reel analyse, numerisk analyse eller diskret matematik på øverste niveau.

Yderligere information

Finansiel bistand, stipendier og assistentskibe

Graduate assistentships og undervisning remission stipendier er tilgængelige for kvalificerede studerende. Ansøgere, der søger økonomisk bistand, skal indsende alle ansøgningsdokumenter til kontoret for deltid og tilmelding . Kontakt venligst kontoret for aktuelle ansøgningsmaterialer og deadlines. Studerende hvis modersmål ikke er engelsk, anbefales at opnå så høj en TOEFL eller IELTS score som muligt, hvis de ønsker at ansøge om en undervisnings- eller forskningsassistance. Disse kandidater opfordres også til at tage testen af talt engelsk for at blive betragtet som økonomisk hjælp.

Residency

Alle studerende i programmet skal tilbringe mindst to på hinanden følgende semestre (sommer udelukket) som hjemmehørende fuldtidsstuderende for at være berettiget til at modtage ph.d.-graden.

Maksimale tidsbegrænsninger

Universitetspolitikken kræver, at ph.d.-uddannelserne gennemføres inden for syv år efter datoen for den studerende, der bestået den kvalificerende eksamen. Alle kandidater skal opretholde løbende tilmelding i programmets forskningsfase. En sådan tilmelding er ikke begrænset til det maksimale antal forskningsbevillinger, der gælder for graden.

Program undervist i:
Engelsk
Rochester Institute of Technology (RIT)

Se 7 flere kurser fra Rochester Institute of Technology (RIT) »

Senest opdateret July 16, 2019
Dette kursus er Campusbaseret
Start Date
Aug 26, 2019
Duration
5 år
Fuldtid
Price
1,980 USD
undervisning pr. kredit time
Deadline
Kontakt skolen
Priority deadline January 15, rolling thereafter.
Efter placeringer
Efter dato
Start Date
Aug 26, 2019
End Date
Maj 2024
Ansøgningsfrist
Kontakt skolen
Priority deadline January 15, rolling thereafter.

Aug 26, 2019

Location
Ansøgningsfrist
Kontakt skolen
Priority deadline January 15, rolling thereafter.
End Date
Maj 2024