PhD moderne europæisk historie

Generelt

Program beskrivelse

Studieområdet Europæisk Kulturhistorie repræsenterer teoretisk og metodisk veluddannede, empirisk veletablerede eksperter i Europas historie og især de bøhmiske lande i det 20. århundrede. I forbindelse med Magister-uddannelserne Europæisk Kulturel og Intellektuel Historie og Mundtlig Historie fokuserer de mulige afhandlingsemner primært på den kulturelle, sociale, intellektuelle, men også på Europas politiske og daglige historie siden slutningen af første verdenskrig på den komplicerede forståede historie Tjekkoslovakiet og de bøhmiske lande i den europæiske kontekst. Kandidater i dette felt kan i sidste ende fungere som akademiske medarbejdere inden for en bred vifte af historisk orienterede emner, samt åbne karrieremuligheder i statsforvaltningen, den offentlige sektor (statslige og ikke-statslige organisationer) og medierne.


Beskrivelse af verifikations- og evalueringskriterierne

De spørgsmål, der stilles under testen, tester ansøgerens evne til at realisere det indsendte projekt, som er godkendt af Fachrat.
Den mundtlige eksamen består af en samtale om afhandlingsprojektet (6 point) og undersøgelsen af kandidatens grundlæggende orientering i emnet (maksimum 4 point).
Kandidaten præsenterer en 10-minutters mundtlig præsentation på hans / hendes projekt.

Ansøgningen skal indsendes med følgende bilag:

  1. Dissertationsprojekt (projektet skal indeholde: et udkast til forskningsemne og forskningsspørgsmål, et overblik over tidligere forskning, en begrundelse for valget af metodologiske tilgange og forskningsteknikker, et udkast til tilgang og en liste over relevant litteratur; En tidsplan, der forklarer, hvorfor det valgte emne er relevant for området europæisk nutidshistorie). Projektets normale størrelse er ca. 10 sider. Projektet bør konsulteres inden indsendelse med et medlem af rådet (se listen over vejledere);
  2. Et kort CV af kandidaten;
  3. Et overblik over de tidligere offentliggjorte publikationer og andre relevante videnskabelige aktiviteter hos ansøgeren (deltagelse i konferencer, forskningsprojekter mv.)
  4. En liste over litteratur, som kandidaten har læst om afhandlingen
  5. Et eksamensbevis for en godkendt statseksamen på et fremmedsprog eller et tilsvarende internationalt anerkendt certifikat. Det gode kendskab til et andet fremmedsprog udover engelsk er en af forudsætningerne for at studere dette emne;
  6. Andet, hvis relevant, relevante bilag.


adgangskrav

Adgang til kandidatuddannelsen kræver en gennemført videregående uddannelse, som er bekræftet af et skoleafgangscertifikat. Adgang til kandidatuddannelsen (Masteruddannelsen) er også afhængig af færdiguddannelse i en hvilken som helst type uddannelsesprogram.

bekræftelsesmetode


Professionelt perspektiv

Studieområdet Europæisk Kulturhistorie danner teoretisk og metodisk uddannede, empirisk velbegrundede eksperter i Europas historie og især de bøhmiske lande i det 20. århundrede. ud. I forbindelse med Magister-uddannelserne i europæisk kultur- og intellektuel historie og mundtlig historie fokuserer dissertationsemnerne på Europas kulturelle, sociale, intellektuelle, politiske og daglige historie siden første verdenskrig samt kulturhistorie Bøhmiske lande i europæisk sammenhæng. De kandidater kan arbejde som akademisk personale i de historisk orienterede fag, og de åbner også karrieremuligheder i den offentlige forvaltning, den offentlige sektor og medierne.

Senest opdateret Mar 2020

Keystone-stipendium

Oplev de muligheder, vores stipendium kan give dig

Om skolen

Originally founded as the Institute for Liberal Education of Charles University in 1994, the Faculty of Humanities is the youngest Faculty under esteemed Charles University and as such it offers uniqu ... Læs mere

Originally founded as the Institute for Liberal Education of Charles University in 1994, the Faculty of Humanities is the youngest Faculty under esteemed Charles University and as such it offers unique study programs and opportunities. Minimer