Business Science Institute

Introduktion

Det Business Science Institute - VIDEO

"Uafhængig og international institution, hvis mål er udvikling af lederuddannelse på global skala"

Oprettelsen af Business Science Institute er resultatet af både en observation og en række overbevisninger:

Observationen:

Der er ubesvaret efterspørgsel fra erfarne forretningsforvaltere, der ønsker at forfølge intellektuelle aktiviteter efter MBA, et krav som store internationale institutioner kæmper for at reagere på på grund af akkrediteringsstandarderne og hastigheden for at offentliggøre forskning.

Overbevisningerne:

  • Ledelsens professorer skal svare på kravene fra ledere og ledere med et globalt perspektiv,
  • Samspillet mellem ledere og forskere er en kilde til fælles berigelse.
  • Publikationer af enhver art bør værdsættes.

Strategien:

Strategien for Business Science Institute er derfor at positionere sig inden for denne niche og at mobilisere internationale akademiske ressourcer af højeste kvalitet. Denne innovative strategi består i at fokusere på essensen af hvert videnkundskab, dvs. det immaterielle og det akademiske, og at mobilisere ledige professorer på internationalt plan.

Mission:

Opgaven for Business Science Institute er at fremme den faglige og personlige udvikling af ledere og virksomheder via mobilisering af internationale akademiske ressourcer af højeste kvalitet.

Akkrediteringer

Placeringer

  • BSI Luxembourg ASBL Château de Wiltz, L-9615, Luxembourg City

Spørgsmål