Keystone logo
LMU University – Faculty of Medicine

LMU University – Faculty of Medicine

LMU University – Faculty of Medicine

Introduktion

Munich Medical Research School (MMRS) er en central institution for LMU's medicinske fakultet. Den er designet som en paraplystruktur, der spænder over alle ph.d.-studier (almindelige doktorafhandlinger og strukturerede ph.d.-programmer) inden for områderne human medicin, tandmedicin, human biologi og biovidenskab.

Dr. von Hauner børnehospitalet ved LMU München er et af de førende og mest effektive børneuniversitetshospitaler i Tyskland og Europa. Det tilbyder fremragende forsknings-, trænings- og undervisningsbetingelser for ambitiøse læger og videnskabsmænd. Et stærkt tværfagligt miljø og anerkendte forskningsgrupper giver mulighed for at deltage i banebrydende forskningsprojekter og levere patientbehandling på højeste medicinske niveau.

En af MMRS's hovedopgaver er at etablere ph.d. kerneområder under eksamensreglementet for "Ph.D. Medicinsk Forskning" med henblik på at fremme fakultetets internationalisering. Til dato har kerneområderne "International Sundhed" (Center for International Sundhed), "Oral Sciences" (Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie), "Epidemiology & Public Health" (IBE), "Lung Biology & Disease" (Comprehensive Pneumology Center, Helmholtz) og "Genomic and Molecular Medicine - Personalized Approaches to Childhood Health" er på tilbud.

Derudover får forskeruddannelsesgrupper ("Graduiertenkollegs") og kollaborative forskningscentre ("Sonderforschungsbereiche") mulighed for at tildele deres studerende en ph.d. inden for rammerne af "Ph.D. Medicinsk Forskning" eksamensbestemmelser.

MMRS-kontoret bistår som central kontakt fakultetet i en rådgiverfunktion i alle aspekter vedrørende udvikling af ny ph.d. kerneområder og gennemførelse af ph.d.-studier.

MMRS-kontoret er også den centrale administrative enhed, hvor alle forhold vedrørende ph.d.-studier varetages. Der føres en central database over alle studerende, tilrettelægges optagelser og eksamener, og der udarbejdes og udleveres beviser og grader.

Alle ph.d.-studerende er automatisk medlemmer af MMRS ved optagelse på fakultetet som ph.d.-kandidater.

Vores tilgang

Vi uddanner morgendagens ledere inden for (bio-)medicinsk forskning. Vi støtter unge videnskabsmænd og børnelæger til at blive pionerer inden for personlig præcisionsmedicin. Vi ønsker at fremme genomisk forskning for at hjælpe børn med alvorlige, komplekse og sjældne sygdomme verden over. Vores ph.d. studerende overvåges af topforskere og har fuld adgang til topmoderne faciliteter.

Mission

Vores mission er at give højt kvalificerede unge forskere de bedste forskningsbetingelser, fremme interesser og kompetencer hos fremragende Ph.D. studerende og forberede dem til deres fremtidige karriereveje på højeste niveau.

Vision

Vores vision er, at intet barn skal dø af en alvorlig, kompleks eller sjælden sygdom. For at opnå dette investerer vi i forskning og uddannelse af de bedste unge videnskabsmænd og børnelæger.

Tilgængelige grader på Det Medicinske Fakultet:

Det Medicinske Fakultet uddeler fem forskellige ph.d.-grader, afhængig af den (kommende) ph.d.-kandidats kompetencegivende grad, samt graden af den potentielle vejleder.

Dr. med.

Doktorgraden Dr. med. er for studerende med en kompetencegivende uddannelse i human medicin.

Dr. med. bule.

Doktorgraden Dr. med. bule. er for studerende med en kompetencegivende uddannelse i tandmedicin.

Dr. rer. biol. hum.

Ph.d.-graden i humanbiologi henvender sig til ph.d.-kandidater, der gerne vil udføre et ph.d.-projekt på Det Medicinske Fakultet, men ikke har en uddannelse i human- eller tandmedicin.

Ph.D. Medicinsk forskning

Ph.D. i medicinsk forskning er et 3-årigt struktureret forskeruddannelsesprogram, som fokuserer på det aktuelle indhold af medicinsk forskning, især biomedicinsk eksperimentel, klinisk eller translationel forskning eller folkesundhedsforskning. Ansøgning og udvælgelse af kandidater foretages af de respektive kerneområder og uddannelsesgrupper.

Dr. rer. nat.

Dr. rer. nat. er for ph.d.-kandidater med en kompetencegivende uddannelse inden for biovidenskab. Du skal have opnået en karakter, der giver dig mulighed for at gennemføre et ph.d.-forskningsprojekt på et af de life science fakulteter på LMU. Vejledning af ph.d.-forskningsprojektet kan kun varetages af en vejleder, der har en doktorgrad inden for biovidenskab.

Placeringer

 • Munich

  Geschwister-Scholl-Platz,1, 80539, Munich

  Programmer

   Institutionen tilbyder også:

   Spørgsmål